O konferenci

Veřejné knihovny a průmysl 4.0

V nejbližších letech je očekáván masivní nástup umělé inteligence, robotizace a internetu věcí, čili průmyslu 4.0. Je zřejmé, že tento vývoj ohrozí některé role klasických knihoven (a nejen jich), které poskytují pouze základní službu a to výlučně půjčování knih.

Na druhé straně však představuje i velkou příležitost pro moderní, akční a dynamické knihovny. Velmi hustá síť českých veřejných knihoven, která zasahuje do všech regionů a může nabídnout nezastupitelné služby ve dvou klíčových oblastech moderní společnosti, tedy v komunitní a informační sféře, může sehrát klíčovou roli v dalším rozvoji naší republiky.

Úkolem knihovnické komunity je uvědomit si svůj potenciál a představit jej širší odborné i politické reprezentaci. Cílem konference je sehrát významnou roli na této cestě.

Výsledkem konference bude návrh podnikatelského plánu pro příští desetiletí, který představí konkurenční výhody veřejných knihoven a načrtne směry dalšího vývoje.